Advokatfirmaet PwC søker advokater/advokatfullmektiger

PwC er et av verdens største kompetansehus. Hver eneste dag hjelper vi offentlige og private virksomheter med å omstille seg for fremtiden. I Norge sitter det 1.700 revisorer, rådgivere og advokater spredt over 27 kontorer, der ansatte har dyp innsikt i lokalt næringsliv og miljø. Globalt spenner nettverket over 158 land, med 180.000 medarbeidere.

Vårt brede kompetansemiljø gjør at vi kan løse komplekse problemstillinger på tvers av fagfelt. Hos oss sitter det fageksperter innen alt fra revisjon og regnskap, IT-sikkerhet og risikostyring, kunstig intelligens og tjenestedesign, rådgivning, forretningsjus, skatt og avgift.

PwC sine klienter varierer fra noen av verdens mest komplekse organisasjoner, til små og mellomstore lokale virksomheter. I den teknologiske omstillingen av Norge skal vi være et sikkerhetsnett som står sammen med kunden når virksomheten skal bevege seg ut i ukjent territorium. Sammen med kunden skal vi bidra til å bygge tillit og påvirke selskapets evne til verdiskapning og positiv utvikling. I PwC lever vi etter følgende verdisett: Act with Integrity, Make a difference, Care, Work Together, Reimagine the Possible.

I PwC får du muligheten til å jobbe med spennende og viktige oppdrag hos solide kunder, både i offentlig og privat sektor. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø, hvor vi har satt faglig og personlig utvikling i system. PwC har konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Advokater og advokatfullmektiger

Vi ønsker å styrke vårt lag av advokater og fullmektiger i Oslo, og søker deg som har minimum to års erfaring innen ett av følgende områder:

  • Internasjonal skatterett generelt
  •  Internasjonal skatterett med særlig fokus på rederibeskatning
  • Skatte- og selskapsrett med særlig fokus på egenkapitaltransaksjoner
  • Merverdiavgift, gjerne med erfaring fra Skatteetaten

Vi kan love deg et utviklende fagmiljø, mange spennende kundeoppdrag og konkurransedyktige betingelser. Relevant erfaring fra det offentlige eller private vil være verdsatt.

Våre eksperter har spesialkompetanse innen komplekse skattespørsmål og etablering av strategier for skattehåndtering på det norske og internasjonale markedet. Du vil sammen med disse være ansvarlig for:

  • Rådgivning og evaluering av juridiske problemstillinger
  • Prosjektstyring
  • Kommunikasjon med klienter

De rette kandidatene har Master i rettsvitenskap, minimum to års relevant erfaring og en sterk forretningsforståelse med evne til å se muligheter og handlingsrom. Videre er det viktig at du har gode relasjonsegenskaper og er sterk i både norsk og engelsk – skriftlig og muntlig.

Som person er du forretningsorientert, proaktiv, og evner å forstå helhet – identifisere muligheter og løsninger. Du er interessert i jus og leverer gode klientopplevelser.

I PwC vil du få mulighet til å jobbe sammen med faglig sterke og engasjerte mennesker preget av entreprenørånd og sterk vilje til videreutvikling. Hos oss er det sterkt fokus på medarbeidertilfredshet. Du blir en del av et globalt miljø i og vil få mulighet til læring og erfaringsutveksling fra kolleger i inn- og utland.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani +47 907 69 894 eller nicholay.tehrani@navigio.no.

Vi ser frem til å motta din søknad senest innen 3. september. Søknadene vil bli vurdert fortløpende fra august.

Apply now