Ekonomichef

Går du igång på utmaningen att vara med och utveckla en ekonomifunktion i en koncern på en stabil men kraftig tillväxtresa? Vill du jobba affärsnära och med en helhetssyn handfast hantera ansvaret för ekonomifunktionen? Då kan detta var rollen för dig.

VEAB koncernen som består av tre bolag; Lindqvist Bygg, Nicator och MFS. Affärsidén bygger på att ”med mod, engagemang och kunskap, i utmanande projekt, leverera mervärde åt våra kunder”. Koncernen är välskött, välmående och växer kontrollerat och långsiktigt både organiskt och genom uppköp. Nu stärker man upp organisationen ytterligare inför nästa tillväxtfas och behöver därför bland annat tillsätta en ekonomichef för att utveckla och stärka ekonomifunktionen inom koncernen.

Koncernens målsättning är att man i ännu större utsträckning vill vara med och bygga en bättre värld. Man vill påverka omvärlden och har förmånen att kunna göra detta i sitt dagliga arbete. En ambition som gör att man också kommer att kunna ta sig an större och mer komplexa projekt samt erbjuda både nuvarande och framtida medarbetare utökade möjligheter, mer utmaningar och mer skoj på jobbet. Viktigt är också att bygga en nära och förtroendeingivande relation med kund och man har goda resultat i sina regelbundna kundundersökningar. I koncernen finns energi och driv, man tar ett samhällsansvar samt lägger vikt vid att medarbetarna gillar varandra och har roligt tillsammans.

 

Vi söker dig som:

Har en mångårig, tidigare bred erfarenhet från ekonomiroller inom projekttung verksamhet. Du har grundkompetens inom redovisning samt kompetens inom uppföljning, styrning och prognos. Rätt person trivs med utmaningen att utveckla ekonomifunktionen och blir en självklar ledare som på ett självständigt och smidigt sätt driver funktionen och förbereder koncernen för nästa steg på tillväxtresan.

I ansvaret och arbetet som ekonomichef ingår:

o Proaktivt utveckla ekonomifunktionen, inkl. roll, arbetssätt, rutiner

o Upprättande av koncernredovisning, konsolidering inkl. årsbokslut enligt K3

o Bygga upp en väl fungerande budget och prognosprocess, utveckla och förenkla processer och verktyg inom ekonomifunktionen samt se över och utvärdera koncernens affärssystem

o Sätta grunden för löpande uppföljning av verksamheten

o Ta fram beslutsunderlag samt föreslå aktiviteter och rekommendationer

o Bankrelationer, inkl. rapportering och styrning av resultaträkning och kassaflöde

o Delta i förvärvs- och försäljningsprocesser

o Aktivt delta i ledningsgruppen samt föredra koncernens ekonomi för styrelse

o Vara en tydlig ledare av ekonomifunktionen inom organisationen samt personalansvar för två personer

Ekonomichefen rapporterar till VD. Placering i Nacka Strand, Stockholm.

 

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. Vi ser fram emot din ansökan senast den 13e december. Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Simon Arvidsson på simon.arvidsson@navigio.se

 

Lindqvist Bygg AB, MFS AB och Nicator AB ingår i koncernen VEAB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989. Bolaget har haft en stabil tillväxt, både organiskt och genom förvärv utifrån en tydlig strategi. De tre rörelsedrivande bolagen drivs idag till stor del separat och med självständiga affärschefer. Lindqvist Bygg står för ungefär 85% av koncernens omsättning.

 

Apply now