HELP Forsikring søker ny CFO

Om stillingen

Vår nåværende CFO er etter 12 år på vei over i ny stilling utenfor HELP, vi har derfor behov for å finne hans erstatter.

Som CFO i HELP Forsikring vil du være en sentral finansiell forretningspartner og bidragsyter for CEO, ledergruppen, styre og eier. Du vil være en viktig premissgiver i å utvikle og oppfylle HELPs mål og strategi, i tillegg til å ta operativt ansvar for produksjonen i finansorganisasjonen.

Ditt ansvar omfatter selskapets samlede økonomifunksjon og å aktivt bistå organisasjonene i alle tre land: Norge, Sverige og Danmark. Dette innebærer blant annet:

 • Ansvar for budsjett, analyser og finansiell rapportering til ledelse, styre, eier og andre interessenter
 • Sikre at HELP etterlever forsikringsregulatoriske forhold i tett samarbeid med blant annet Head of Legal/Compliance og eierselskap (ARAG)
 • Ta aktivt ansvar for Business Controlling gjennom en klar forståelse av HELPs verdikjede, produkter, marked og regulatoriske begrensinger og muligheter
 • Sikre forsikringslønnsomhet i tett samarbeid med lokale og sentrale aktuarressurser
 • Være ansvarlig for kontakt med bank, revisorer, myndigheter og andre eksterne premissgivere
 • Lede HELPs økonomiavdeling med seks ressurser innen regnskap, controlling, risk og aktuarområdet
Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Erfaring fra ledende roller innen økonomi knyttet til bank- eller forsikringsvirksomhet
 • Kunnskap om regulatoriske krav innen forsikring
 • Ledererfaring, samt erfaring med rapportering til ledelse og styre
 • God forretningsforståelse og kommersiell tekning på strategisk og operativt nivå
 • Erfaring med konsolidering iht. IFRS
 • God digital- og systemforståelse, samt interesse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi oppfordrer særlig kvinner til å søke.

Som person er du trygg og trives i en hverdag som er i kontinuerlig endring. Du har sterk gjennomføringsevne og er strukturert. Du evner å skape entusiasme for HELPs visjon og kan bidra med trygghet, kunnskap og daglig støtte og tilstedeværelse for teamet. 

Vi kan tilby en svært synlig rolle, både skandinavisk og opp mot eier. I stillingen vil du være med å støtte forretningen i å drive lønnsom utvikling, og arbeide med komplekse oppgaver knyttet til forsikringsspesifikke regnskapsregler.

I HELP Forsikring vil du få mulighet til å jobbe sammen med energiske og engasjerte mennesker preget av entreprenørånd og sterk vilje til videreutvikling. Hos oss er det sterk fokus på medarbeidertilfredshet. Du blir en del av et skandinavisk miljø i HELP Forsikring og vil i tillegg få mulighet til læring og erfaringsutveksling gjennom ARAG, et stort og profesjonelt forsikringskonsern med virksomhet i 19 land.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani tlf. +47 907 69 894 / nicholay.tehrani@navigio.no eller Hasan Tufan tlf +47 450 23 147 / hasan.tufan@navigio.no.

Vi ser frem til å motta din søknad senest innen 8. august, søknader blir vurdert fortløpende.

 

Om HELP
HELP Forsikrings visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle gjennom forsikring. Våre kunder betaler kun forsikringspremie, og får advokathjelp ved behov. Enten man bare ønsker et råd, eller saken ender i retten, betaler man ingen timepris.

Siden starten i 2005 har HELP Forsikring håndtert mer enn 150 000 saker. Selskapet omsatte for rundt 435 millioner kroner i 2018, og våre 150 advokater og jurister leverer juridiske tjenester til folk flest i hele Skandinavia. HELP Forsikring har som mål å ha høyest kundetilfredshet i forsikringsbransjen. 

HELP er en moderne arbeidsplass med et sterkt fagmiljø av advokater som drives av å gjøre en forskjell. Vi er ledende på å ta i bruk digitale løsninger som endrer arbeidshverdagen for våre ansatte, og brukeropplevelsen for kundene. Våre advokater fakturerer ikke, og får bedre anledning til å konsentrere seg om fag, og mer kontroll over egen tid. Vi er i alt ca. 150 ansatte i Norge som holder til i nye lokaler sentralt plassert på Majorstua i Oslo. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø med høy grad av trivsel.

Vi har også kontorer i Stockholm og København og er heleid av det tyske forsikringsselskapet ARAG.  Les mer om HELP .

Apply now