HR Chef – RCO Security AB

Vi söker en affärsnära HR Chef med erfarenhet av att bygga en HR plattform från grunden

 Om rollen
RCO Security AB har de senaste åren växt kraftigt och omsätter idag 250 MSEK med 90 anställda. I takt med att RCO växer finns ett behov att rekrytera bolagets första HR Chef, för att ta ett tydligt steg mot ett mer proaktivt och framåtriktat HR-arbete. En central del av bolagets strategi är att arbeta med organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarengagemang.

HR Chefen ingår i ledningsgruppen och ska leda koncernens HR arbete, vilket bland annat inkluderar utveckling, implementering och kontinuerligt förbättringsarbete av aktiviteter och processer relaterade till organisationen, dess värderingar och dess företagskultur. Målsättningen är att upprätthålla en effektiv organisation med tydliga ansvarsområden med engagerade medarbetare, där HR Chefen ansvarar för RCO’s operativa och strategiska HR processer.

I rollen som HR Chef är du ett affärsnära stöd till VD, ledningsgrupp samt övriga chefer vid personalrelaterade ärenden som till exempel rekrytering, onboarding, utveckling, avveckling, rehabilitering samt kompensation.

HR chefen har det övergripande ansvaret för arbetsrättsliga frågor vilket inkluderar tillämpning och tolkning av relevanta lagar och kollektivavtal samt upprätthållande av de anställdas integritet. Därutöver ingår ansvaret för upprättande och underhåll av arbetsrelaterade policys, inklusive utbildning och kommunikation av dessa.

HR-chef har ansvar för två anställda; en löneadministratör och en kontorsansvarig. Rollen rapporterar direkt till VD.

Dina främsta arbetsuppgifter är:

• Ansvar för framtagande och uppföljning av HR/personalstrategi, genomförandet sker genom chefer och medarbetarnas engagemang

• Ansvar för Employer Branding

• Ansvar för processer kring personalförsörjning (rekrytering, onboarding, avveckling etc.) och arbetsplatsutveckling, inklusive förvaltning och utveckling av HR-processer

• Ansvar för att driva projekt för att skapa en modern och digital arbetsplats

• Ansvar för personaladministration och lönehantering, inklusive övriga kompensations och ersättningsfrågor

• Ansvar för reception och kontorsservice på huvudkontoret och ska säkerställa ett kundmöte i världsklass

• Ansvar för kontorsmiljön

• Ansvar för att leda och engagera egna medarbetare och ska säkerställa en stimulerande arbetsmiljö

Du som person
Vi söker dig som ha arbetat med ovan nämnda arbetsuppgifter i en operativ och strategisk roll där du har arbetat nära affären och bidragit till bolagets utveckling.

Du är en nyfiken och engagerad ledare med stort intresse för människor, utveckling och innovation. Vidare trivs du i en föränderlig miljö och har ett lösningsorienterat förhållningssätt samt förstår vikten av att få med alla på tåget. Du är strukturerad och affärsorienterad och sätter även stor vikt vid att skapa ett samarbetsklimat där man har roligt på arbetet i det dagliga.

Information och ansökan
RCO samarbetar med Navigio i denna rekryteringsprocess. Urvalet sker löpande så vänligen så vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast 18/11

För frågor, kontakta Felix Carlsten på felix.carlsten@navigio.se.

Om RCO
RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem vars erbjudande karaktäriseras av god kvalitet, hög tillgänglighet och innovation. Genom närhet till kund skapar vi en trygg, säker och smidig vardag – vare sig man har behov av ett kodlås vid en enda dörr eller ett stort integrerat system för styrning av passer och inbrottslarm i flera fastigheter spridda över landet.

Vi erbjuder smarta och säkra lösningar för en trygg och smidig vardag.

RCO ägs till 100% av Novax (ingår i Axel Johnson-koncernen) som investerar i entreprenöriella tillväxtbolag i spännande fas. Idag omsätter RCO ca 250 MSEK och har ca 90 medarbetare. Medarbetarna är utspridda på sex kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är i Järfälla, Stockholm, där även produktutveckling och assembly drivs. Ambitionen framåt innefattar en tydlig tillväxtagenda.

Apply now