IT-sikkerhetssjef

Er du drivende god på IT-sikkerhet?

  • Vi søker en operativ IT-konsulent med ansvar for IT-sikkerhet hos HELP

Om stillingen

I HELP er vi stolte av å bidra til økt rettssikkerhet gjennom å gjøre juridiske tjenester tilgjengelig for alle. Vi introduserer stadig mer komplekse digitale løsninger og sikre IT-løsninger har høyere fokus. Derfor har vi valgt å opprette en ny stilling som IT-konsulent med et særlig fagansvar for sikkerhet.  

Som IT-sikkerhetssjef  skal du bidra aktivt i å skape en god plattform for IT-sikkerhet, ta ansvar for strukturen knyttet til opplæring for å heve grunnleggende IT-kompetanse, hjelpe oss å sette sikkerhet på agendaen og bistå IT-avdelingen i daglige oppgaver knyttet til support.

Du skal være HELPs fagperson for spørsmål relatert til IT-sikkerhet og hjelpe organisasjonen å etterleve god sikkerhet. Vi blir en IT-avdeling som består av tre personer, og du må naturlig nok påregne å støtte dine kolleger i daglige oppgaver.

Du får ansvar for å drive HELPs sikkerhets-agenda i hele selskapet. Dette innebærer blant annet:

  • Bidra aktivt i å modernisere og styrke informasjonssikkerheten i HELP og sikre at informasjons-sikkerheten er ivaretatt i HELPs tjenesteportefølje
  • Jobbe tett med forretningen som aktiv rådgiver i spørsmål knyttet til IT-sikkerhet
  • Sikre at krav fra eier og myndigheter er innfridd, herunder blant annet sikkerhetskrav, dokumentasjon av rutiner og lignende. 
  • Øke IT-kompetanse og IT-sikkerhet i organisasjonen gjennom foregangsarbeid og opplæring
  • Være en god faglig rådgiver og premissgiver for hele organisasjonen for spørsmål knyttet til IT-sikkerhet – også i Sverige og Danmark

Du forventes i tillegg å være støttefunksjon for alle ansatte i bruk av IT-verktøy (IT-support).

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning innen IT, teknologi, datasikkerhet e.l., eller eventuell relevant arbeidserfaring som kompenserer for utdanning
  • 2-4 års erfaring fra arbeids relatert til IT-support og IT-sikkerhet
  • God IT-forståelse, samt kunnskap om og interesse for teknologi

Som person er du forretningsorientert, proaktiv, og evner å forstå helhet – identifisere muligheter og løsninger. Du er interessert i teknologi og gode kundeopplevelser. Du trives i å arbeide både strategisk og operativt, og tar ansvar. Du kommuniserer meget godt, skriftlig og muntlig i norsk og på engelsk.

I rollen vil du være med å bygge opp et nytt område i en nyopprettet stilling og få en synlig rolle internt i organisasjonen. Dette gir mulighet til å i stor grad kunne forme din egen hverdag i et ungt og dynamisk miljø.

I HELP Forsikring vil du få mulighet til å jobbe sammen med energiske og engasjerte mennesker preget av entreprenørånd og sterk vilje til videreutvikling. Hos oss er det sterkt fokus på medarbeidertilfredshet. Du blir en del av et skandinavisk miljø i HELP Forsikring og vil i tillegg få mulighet til læring og erfaringsutveksling gjennom ARAG, et stort og profesjonelt forsikringskonsern med virksomhet i 19 land.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani +47 907 69 894 eller nicholay.tehrani@navigio.no.

Vi ser frem til å motta din søknad senest innen 4. september. Søknader vil  bli vurdert fortløpende fra august.

 

Om HELP

HELP Forsikrings visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle gjennom forsikring. Våre kunder betaler kun forsikringspremie, og får advokathjelp ved behov. Enten man bare ønsker et råd, eller saken ender i retten, betaler man ingen timepris.

‘Siden starten i 2005 har HELP Forsikring håndtert mer enn 150 000 saker. Selskapet omsatte for rundt 435 millioner kroner i 2018, og våre 150 advokater og jurister leverer juridiske tjenester til folk flest i hele Skandinavia. HELP Forsikring har som mål å ha høyest kundetilfredshet i forsikringsbransjen. HELP Forsikring er heleid av det tyske rettshjelpsforsikringsselskapet ARAG.

 HELP er en moderne arbeidsplass med et sterkt fagmiljø av advokater som drives av å gjøre en forskjell. Vi er ledende på å ta i bruk digitale løsninger som endrer arbeidshverdagen for våre ansatte, og brukeropplevelsen for kundene. Våre advokater fakturerer ikke, og får bedre anledning til å konsentrere seg om fag, og mer kontroll over egen tid. Vi er i alt ca. 150 ansatte i Norge som holder til i nye lokaler sentralt plassert på Majorstua i Oslo. Vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø med høy grad av trivsel.

 Vi har også kontorer i Stockholm og København og er heleid av det tyske forsikringsselskapet ARAG.

Apply now