Økonomi- og administrasjonssjef

Økonomisjef til Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon

Animalia AS er i en spennende fase hvor utskillingen fra Nortura til eget AS skaper endringer i stabsfunksjoner og organisasjon. Som økonomi- og administrasjonssjef vil du ha ansvar for arbeidet knyttet til utvikling og drift av Animalias nye økonomi- og controllingfunksjon, samt tilknyttede systemer. Gjennom ditt lederskap vil du sørge for at avdelingen er velfungerende og rustet for nye krav.

Det forventes økende kommersielle krav til Animalia, med mål om økt markeds- og finansieringsgrunnlag . Du vil være en sentral bidragsyter i dette strategi- og forretningsutviklingsarbeidet gjennom å blant annet legge til rette for gode inntekts- og kostnadsanalyser, prosjektregnskap m.m.

Stillingen har følgende ansvarsområder:
• Overordnet ansvar for økonomi, regnskap og administrasjon, herunder ansvar for systemer (bl.a. SAP), rapportering, regnskapsavslutning og budsjettarbeid
• Ta en aktiv controller-rolle som innebærer å utarbeide nøkkeltall og rutiner for selskapsstyring, utføre analyser og kontinuerlig forbedre rutiner og prosesser
• Lede IT-avdelingen med seks utviklere pluss innleide ressurser og i samarbeid med fagavdelingene sørge for utvikling og drift av Animalias fagsystemer
• Rådgi stab og organisasjon i relevante fagspørsmål ved behov

Vi søker deg som har høyere utdannelse innen økonomiske fag, med mer enn fem års erfaring fra regnskap, revisjon og controlling. Du har sterk systemforståelse og kombinerer gode lederegenskaper med forståelse for Animalias måte å jobbe på. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.

Vi tilbyr en sentral rolle i et sterkt fagmiljø i utvikling. Du får utfordrende arbeidsoppgaver og stor mulighet til læring og utvikling. Vi holder til på Løren i Oslo.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Hasan Tufan i Navigio på tlf +47 45023147 dersom du ønsker mer informasjon om stillingen.

Vi ser frem til din søknad så snart som mulig og senest innen 1.januar.

Apply now