Systemansvarig

Utveckla fastighetsbranschen mot ett hållbart byggande

Vi erbjuder dig en unik möjlighet att vara med och utveckla vår organisation med de tekniska lösningarna för att leda Byggvarubedömningen (BVB) till att vara branschens förstahandsval för att hitta och administrera produkter med god miljöprestanda.

Systemansvarig är en nyckelroll i verksamheten och en viktig brygga mellan Byggvarubedömningen och systemutveckling. Du är den person inom BVB som på djupet förstår såväl affärslogik som systemfunktion. Givet att systemfunktionalitet och utveckling är en grundpelare i att leverera önskat värde till användarna/medlemmarna agerar Systemansvarig nära medlemmarna, VD och hållbarhetssansvarig i arbetet med att utveckla BVB´s uppdrag. Systemansvarig driver proaktivt processförbättringar och systemförbättringar med användarna och medlemmarna i första rummet.

Din roll som Systemansvarig hos Byggvarubedömningen kommer att innehålla variationsrika arbetsuppgifter, bl.a:

  • Driva fortsatt digitalisering genom strategiska projekt och exekvera mot handlingsplan
  • Agera produktägare – kravställare och beställare – gentemot BVBs IT-leverantör utifrån BVBs behov
  • Ansvara för systemutvecklingen, kravställa mot utvecklarna samt test av funktionaliteten
  • Verka för relevant integration mellan BVBs verktyg och våra medlemmars system. Exempelvis koordinering avseende BIM-utveckling hos BVB och kopplingen till våra medlemmars system, inkluderande bl.a. representation i medlemmars BIM-projekt
  • Samordna olika användargrupper inom BVB för att fånga upp och värdera systemutvecklingsbehov
  • För BVB ansvara för visst internt systemunderhåll (bl.a. hemsideadministration, inköp av utrustning m.m.) och IT-optimering

 

Vi söker dig som tycker att miljö och hållbarhet är en viktig parameter i affärslivet och som vill verka för att stärka en hållbar utveckling. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom exempelvis systemutveckling eller motsvarande. Det är meriterande om du har erfarenhet av produktägarskap och beställarfunktion, SQL-utsökningar, projektledning inom IT-projekt och har kunskap inom programmering. Då en del av systemutvecklingen sker utomlands krävs det att du känner dig bekväm även i att kommunicera på engelska. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang. För att trivas i rollen är du positiv, drivs av problemlösning och är samarbetsorienterad.

In den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. För ytterligare information kontakta Theresia Sape. Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2019 till www.navigio.se

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningar är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda produkter. Vi kallar systemet Byggvarubedömningen. 

Apply now