Affärsutvecklingschef Castellum

Castellum är fastighetsbolaget som hjälper företag att utvecklas och människor att växa. Vi finns på 20 tillväxtorter, från Malmö i syd till Gävle i norr, samt i Helsingfors och Köpenhamn. Vi förvaltar och utvecklar främst kontor och logistiklokaler. Vi har egen personal på alla lokala marknader där vi verkar, vilket gör att vi kan agera med personligt ansvarstagande och snabba beslut. Det ger även våra medarbetare möjlighet till delaktighet och personlig utveckling. Människor som arbetar hos oss har alla en vilja att vara med och påverka, växa och vara en del av en positiv företagskultur. Inom Castellum har vi olika kompetens, dock arbetar vi mot samma vision: ”En värd bortom det förväntade” – med personligt ansvar och enkla vägar mellan kunden och oss.

 

Spännande möjlighet att leda och ansvara för region Stockholm-Norrs framtida projektportfölj.

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med ett fastighetsvärde på drygt 95 miljarder SEK. Bolaget verkar för att vara ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i världen och har som ambition att skapa framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

 

Castellum söker nu en Affärsutvecklingschef inom Region Stockholm-Norr som kommer ansvara för att leda teamet och optimera projektportföljen, med fokus på moderna fastighetsbestånd i attraktiva områden. Rollen som Affärsutvecklingschef är en nyckelposition och kommer ha stor påverkan på utvecklingen av Castellum de kommande åren. Den befintliga portföljen är mycket intressant och den potentiella pipelinen för regionen motsvarar ett värde på upp mot 11 miljarder de kommande 5 åren.

 

 

Vi erbjuder dig

Hos oss erbjuds du en plats i en organisation där nytänkande är en naturlig del av vardagen. Vi har bestämt oss för att ligga i framkant, så hos oss är du med och driver utvecklingen framåt. Du kommer att få folk att må bättre, trivas bättre och prestera bättre- och du kommer att få vara med och rita om kartan för hur en arbetsplats ska se ut och fungera. Vi är stolta över det som ”sitter i väggarna” hos oss, det som påverkar hur vi är mot kunder, mot varandra och mot omvärlden – Castellumandan.

 

Om rollen

Som Affärsutvecklingschef för region Stockholm-Norr har du uppdraget att bidra till Castellums tillväxt och lönsamhet genom att säkerställa ständigt inflöde av nya projekt genom markanvisningar och förvärv, samt att utveckla befintliga projektfastigheter och byggrätter i linje med bolagets strategi. Du har personalansvar för funktionens 6 medarbetare. Du är även aktiv i att initiera och skapa nya affärsmöjligheter tillsammans med kommuners politiker och tjänstemän såväl som andra fastighetsägare. Du har affärs-, resultat- och kvalitetsansvar för projektutvecklingen såväl som ansvar för varje projekts konceptuella innehåll. Du upprättar investeringsbeslut och avtal med konsulter och andra externa parter. Som Affärsutvecklingschef kommer du också ha en nyckelroll i att bygga Castellums varumärke som kommersiell fastighets- och projektutvecklare, och säkerställa ett brett nätverk av externa samarbetspartners.

 

Du är medlem i regionledningen och rapporterar till region-VD. Du förväntas aktivt bidra till ledningsgruppens arbete samt att tillse att fattade beslut implementeras i den egna organisationen.

 

Kvalifikationer
Erfarenhet av affärsmässiga frågeställningar kopplat till bygg- och fastighetsutvecklingsprojekt i ledande position

  • Vana att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor och uppföljning
  • Förståelse för byggnadsteknik och kunskap om kommunalt beslutsfattande, plan- och exploateringsfrågor
  • Ett affärssinne och ett starkt driv av att skapa resultat och göra skillnad
  • Relevant akademisk examen
  • En ledare som motiveras av att coacha och utveckla andra

 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

 

Din ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. För frågor, kontakta Simon Josefsson via e-post simon.josefsson@navigio.se. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 7:e december 2020.