Chef för Avdelningen Näringspolitik och Företagande

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF:s nära 140 000 medlemmar driver tillsammans nästan 70 000 företag och det gröna näringslivet står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP och vi är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

 

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete där du har en nyckelroll för att skapa medlemsnytta och stärka det gröna näringslivets roll i det hållbara samhället.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som avdelningschef kommer du att ansvara för att nå avdelningens uppdrag:

 • Att genom framgångsrikt påverkansarbete skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagarna i de gröna näringarna
 • Att erbjuda stöd och expertkompetens till LRFs regioner när det gäller företagarutveckling, påverkansexpertis och sakexpertis
 • Att säkerställa att LRF har och bygger värdeskapande nätverk med prioriterade marknadsaktörer, politiker/myndigheter och företagar-/forskningsaktörer
 • Att genom strategiskt marknadsarbete bidra till att marknaden för och värdet av medlemmarnas produkter ökar
 • Att leverera vassa analyser av förutsättningarna för och utvecklingen inom de gröna näringarna

 

Du kommer att leda och samordna avdelningens enhetschefer som ansvarar för enheterna Äganderätt & Näringspolitik med LRFs Brysselkontor, Energiföretagande & Miljö, Företagande & Analys samt Branschfrågor.

Som avdelningschef kommer du även att ingå i LRFs Ledningsgrupp samt arbetsgrupper och avstämningsforum med andra avdelningar och regioner. Du rapporterar till LRF´s VD och koncernchef.

 

Vidare kommer du att:

 • Stödja och utveckla strategier för LRFs näringspolitiska påverkansarbete nationellt och på EU-nivå.
 • Stödja och utveckla strategier för LRFs företagsutvecklingsarbete i samspel med LRFs regioner och LRFs dotterbolag
 • Planera, genomföra, utvärdera och följa upp verksamheten utifrån satta mål
 • Säkerställa och vidareutveckla goda kontakter och nätverk externt och internt

 

Lämplig bakgrund

 • Högskoleutbildning med relevant inriktning. Dokumenterat god erfarenhet från tidigare ledarroller.
 • God kännedom om och känsla för samhällsutvecklingen och dess betydelse för det gröna näringslivet
 • God kännedom om det gröna näringslivets marknadsförutsättningar och affärsmöjligheter
 • Näringspolitisk erfarenhet är meriterande.
 • Kompetens när det gäller utveckling av småföretagande och entreprenörskap är meriterande
 • Det är även meriterande om du har erfarenhet av intresse- och medlemsdrivna organisationer.

 

Vi söker dig som:

 • Har god ledarskapsförmåga och kan coacha, motivera och utveckla sina medarbetare
 • Kan bygga och underhålla tillitsfulla relationer och nätverk
 • Drivande med en målinriktad och analytisk profil
 • Är öppen, lyhörd och kommunikativ
 • Är engagerad och har god samarbetsförmåga
 • God självkänsla, prestigelös och trygg ledare med ett genuint intresse för människor, utveckling och ledarskap
 • Har förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande
 • Delar LRFs värdegrund

 

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. Vi ser framemot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 mars 2020. Välkommen med din ansökan på www.navigio.se

Location:

Stockholm

Contact:

Erik Lundquist

erik.lundquist@navigio.se