Chief Commercial Officer

 

Söderberg & Partners er Nordens største frittstående rådgiver innen forsikring, pensjon og formuesforvaltning. Konsernet omsatte for ca. 7,5 mrd. kroner i 2022 og har nærere 4 000 ansatte. Vi vokser kraftig, både organisk og gjennom oppkjøp.

 

I Norge er vi 340 ansatte innenfor forsikringsområdet med en omsetning på over 700 millioner. På vegne av kundene våre kjøper vi inn forsikring og pensjon for 7,5 mrd årlig, noe som gjør oss til den største innkjøperen av forsikring i det norske markedet.

 

Chief Commercial Officer – Næring & Offentlig

 

Vi søker nå en strategisk og forretningsorientert Chief Commercial Officer som skal lede og utvikle forsikringsmeglervirksomheten til Söderberg & Partner Norge innenfor bedriftsmarkedet og offentlig sektor. Forretningsområdet skal utvikles og ledes i henhold til strategi og budsjetter og innebærer direkte ansvar for regionsledere. Rollen inngår i den norske ledergruppen og rapporterer til CEO.

 

Forretningsområdet Næring & Offentlig omsetter for 250 millioner i honorarinntekter og sysselsetter 120 ansatte fordelt på 10 kontorer i Norge.

 

I rollen som CCO får du ansvar for å utvikle, styrke og forvalte Söderberg og Partners solide kundeportefølje i tett samarbeid med regionsledere og datterselskaper.  Du vil delta aktivt i større salgsprosesser for å sikre vekst i porteføljen. I tilegg vil du jobbe med M&A prosesser og onboarding av nye datterselskaper

 

Rollen innebærer blant annet:  

  • Lede og utvikle forretningsområdet etter fastsatt strategi og budsjetter
  • Personalansvar for regionslederne
  • Utvikle rådgivningskonseptene og verdiforslagene
  • Utvikle relasjoner og samarbeid med forsikringsselskapene
  • Lede og utvikle forretningsområdet med fokus på høyt servicenivå, høy kundeverdi, kontinuerlig innovasjon og høy fagkompetanse
  • Overordnet ansvar for at kvaliteten i leveranser til enhver tid er i henhold til standarder og rutiner
  • Overordnet ansvar for at medarbeiderne til enhver tid har tilstrekkelig kompetanse
  • Kontinuerlig jobbe med effektivisering og produktivitetsoptimalisering
  • Mentorrolle for regionslederne og daglige ledere i datterselskapene

Som leder i S&P har du først og fremst kunden og de ansatte i fokus. Du er en offensiv, energisk og kommersiell lagspiller som liker å utfordre. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter og jobber proaktivt med å bygge relasjoner på rett nivå. Du evner å skape tillit gjennom god og tydelig dialog og motiveres av å lede og lykkes sammen med andre. Du tar et tydelig eierskap til dine ansvarsområder og jobber målbevisst og strukturert.

 

Den rette kandidaten har betydelig erfaring med forsikring fra næringslivsmarkedet kombinert med en sterk akademisk bakgrunn. Du har solid ledererfaring og kan vise til gode resultater fra ledelse av ledere og fra fullt P&L ansvar.

 

Hvorfor Söderberg & Partners?

 

Våre verdiermodig, banebrytende, ansvarsfull og imøtekommendepreger og definerer kulturen vår. Hos oss blir du del av et hyggelig og uformelt miljø med sterk og allsidig fagkompetanse. Vi jobber tett med kunder, leverandører og hverandre og får på den måten stadig utviklet vår faglige tyngde. Vi har høye ambisjoner og stort engasjement, noe som skaper et inspirerende arbeidsmiljø. Vi ønsker at nye kolleger skal utfordre og tenke nytt – her er det kort vei fra nyskapning til beslutning og gjennomføring.

 

Vår arbeidshverdag er fleksibel, men vi mener god kultur først og fremst skapes gjennom samhandling på kontoret. Vi er opptatt av samarbeid og sosialt samvær på tvers av lokasjon, og arrangerer jevnlig både faglige og sosiale samlinger.

 

Vi ser frem til å motta din CV snarlig . Du trenger ikke å sende søknadsbrev. For spørsmål om rollen og rekrutteringsprosessen ta kontakt med Nicholay Tehrani på nicholay.tehrani@navigio.no.

 

Location:

Oslo

Contact:

Thor Tjomsland

+47 934 02 668

thor.tjomsland@navigio.no