Chief Information Officer (CIO)

Världen förändras i allt snabbare takt med ny teknik och nya förväntningar från kunder och leverantörer, vilket skapar nya möjligheter för att göra varje dag lite enklare för kunderna. ICA Gruppen söker nu en CIO som skall säkerställa en strategisk helhetssyn och ge dotterbolagen det stöd de behöver för att IT skall bidra med att ytterligare stärka ICA Gruppens ledande marknadsposition. Funktionen kommer att vara en del av koncernledningen (IMT) och rapportera till CEO, Per Strömberg.

 

 

Arbetsuppgifter

Som CIO ICA Gruppen ansvarar du för att skapa en koncerngemensam IT strategi som är integrerad med den övergripande affärsstrategin för gruppen och som stöttar verksamheten.

 

CIO ICA Gruppen ansvarar för att vidareutveckla och driva lösningar, processer och initiativ som är gruppgemensamma i linje med de behov som verksamheten har. De plattformar och initiativ som är affärsspecifika för varje dotterbolag kommer att fortsätta drivas av respektive bolag. Förväntningarna är dock på CIO-rollen att vara ett stöd och aktivt bidra till att identifiera och agera på möjligheter till ökad digitalisering, värdeskapande genom användande av data, effektivitet, samordning, kunskapsöverföring och säkerställa att det totala IT-landskapet utvecklas i linje med IT-strategin. Ett annat ansvarsområde av växande betydelse är digital riskhantering.

 

I ansvaret ligger även att säkerställa en effektiv sourcingprocess och upphandling och ledning av gruppgemensamma leverantörer.

 

Koncernens IT Community består av ca 1000 medarbetare varav IT på ICA Gruppen är 300 medarbetare fördelade i olika team och funktionsansvar. En del av IT-tjänsterna är idag outsourcad.

 

CIO ICA Gruppen kommer även att vara en del av koncernledningen (IMT) och samverka med övriga koncernledningsfunktioner och ta ansvar, även i områden utanför IT, för att ICA Gruppen skall fortsätta att utvecklas i enlighet med den övergripande strategin och satta mål.

 

 

Din Profil

Du har en högre relevant akademisk examen. Du har framgångsrikt haft ett helhetsansvar för områden inom IT och förmodligen i konsumentorienterade verksamheter och har både en bredd och ett djup i din IT-kompetens. Du har framgångsrikt lett en IT organisation som stött såväl analog och digital verksamhet. Att arbeta med agila utvecklingsmetoder är självklart för dig och du följer trender inom IT området med stort intresse. Du har troligen lett eller varit delaktig i digitalt transformationsarbete.

 

Du har en strategisk förmåga att se till helheten med de avvägningar detta medför. Du balanserar en förmåga att stödja, samverka med och driva resultat genom andra med erfarenhet av att leverera konkreta resultat.

 

Att du förutom ett nordiskt språk behärskar engelska i tal och skrift är en förutsättning.

 

ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.

 

Tillträdesdag: Enl överenskommelse

Placeringsort: Stockholm/Solna

Typ av anställning: Tillsvidareanställning

 

 

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar ICA Gruppen med Navigio. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Nima Axenlod, på nima.axenlod@navigio.se. Naturligtvis behandlas alla ansökningar konfidentiellt.

 

Sista ansökningsdag 2021-10-18

 

 

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. För mer information se icagruppen.se

 

Location:

Solna, Sverige

Contact:

Nima Axenlod

nima.axenlod@navigio.se