Director Retail Solutions

Vill du leda och driva utvecklingen av IT leveransen till alla ICA Sveriges Butiker?  Vi söker nu en Director Retail Solutions till Strategy & Technology ICA Sverige!

 

 

Strategy & Technology är ett nytt område inom ICA Sverige från våren 2023. Området består av 650 medarbetare och har en bred agenda alltifrån ICA Sveriges bolagsstrategi till IT-förvaltning och allt däremellan såsom exempelvis affärsutveckling, IT-utveckling, -förvaltning och -drift. Inom området finns också vår Data & Analytics förmåga samt Automation. Detta innebär att utifrån ICA Gruppens och ICA Sveriges strategi behöver Strategy & Technologys på ett tydligt sätt samlas kring en gemensam målbild och gemensam leverans med fokus på utveckling, affär, butik och kund. Vårt uppdrag är att skapa en ledande upplevelse för både kund och butik genom ett tydligt fokus på att det vi gör är verkligen det som kund och butik behöver. Detta görs givetvis i tätt samarbete tvärs områden inom ICA Sverige, ett samarbete som är kritiskt att vidareutveckla framåt.

 

I den här rollen får du möjlighet att leda en helt avgörande funktion som har stark påverkan på ICA Sveriges IT-leverans och utveckling

Som Director Retail Solutions på ICA Sverige är du övergripande ansvarig för att säkerställa och skapa goda förutsättningar för att ICA butikerna har ett modernt IT-stöd och genom datadrivna insikter driva en proaktiv utvecklingsagenda. Tillsammans med ditt team som består av 7 chefer och ca 80 medarbetare arbetar du i nära samverkan med butik och tillsammans prioriterar ni utvecklingsagendan för ICA Sverige och dess butiker. I din roll säkerställer du infrastruktur, e-handel och butiksanpassat verksamhetsstöd med högkvalitet och användarupplevelse, genom moderna arbetssätt och teknik.

 

I din roll kommer det vara viktigt att du kan bygga systematiska arbetssätt och partnerskap inom Retail Solutions, inom Startegy & Technology och inom ICA Sverige, och med andra relaterade koncernfunktioner. Du kommer också bidra in till att säkerställa prioritet för transformationen i din ledningsgrupp och ansvara för att denna genomförs med god kvalitet och i enlighet med utsatt strategi och tidplan. Du svarar till Director Strategy&Technology och ingår i Strategy och Technologys ledningsgrupp. Tjänsten är stationerad på ICAs huvudkontor i Solna.

 

Några fler av dina arbetsuppgifter:

  • Etablera affärsägarskap för att den samlade IT-leveransen till butik oberoende av kanal med förmåga att sätt strategisk riktning och prioritera efter värde
  • Utveckla och etablera gemensamma arbetssätt kring modern produktutveckling för att stärka den genesamma leveransen med fokus på genomförande och kvalité
  • Se till att Retail Solutions skapar förutsättning för butikerna att genom ett modernt IT-stöd leverera på kunderbjudanden med ökad effektivitet, flexibilitet och snabbhet
  • Utveckla och etablera strategiska partnerskap för att accelerera utvecklingsagendan och få tillgång till ny teknologi
  • Verka för att Retail Solutions hanterar flera gränssnitt inom ICA Gruppen som rör butik, försäljning, IT-styrning och IT Services
  • Agera kultur- och värderingsbärare för Retail Solutions teamet och Startegy & Operations i sin helhet, men även för ICA Sverige genom beslutsfattande och ledarskap
  • Strukturera, leda och fördela arbetet, samt skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas. Verka för god kontinuitet och teamsamverkan så väl i Retail Solutions teamet

 

För att lyckas i rollen

Bör du ha en relevant akademisk examen och gedigen erfarenhet av att arbeta med driftskritisk eller transaktionsintensiv verksamhet samt en förståelse för detta i en IT-kontext. Du har erfarenhet av större förändringsarbete och förändringsledning för att kunna fortsätta att utveckla funktionen och leda medarbetarna mot nya arbetssätt. Du är strategisk, affärsmässig och utåtriktad och har en stor förmåga att skapa och bibehålla både interna och externa relationer. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, genomfört förändringar och infört struktur inom retail, samt uppvisat goda resultat inom förändringsledning och senior projektledning.

 

Som person drivs du av att leverera resultat och att löpande förbättra och vidareutveckla verksamheten inom funktionen. Du är riktigt vass på att navigera och driva förändring i en komplex miljö med ett strategiskt tillvägagångssätt. Du är van att arbeta med en bredd i gränssnitt och klarar galant att verka från styrelse till enskilda handlare och att arbeta tillsammans med och utveckla ett mycket kompetent team och andra kollegor inom och utanför teamet. Du har goda kommunikationsfärdighetermed förmåga att verka som bryggan mellan verksamhet och IT. Du behöver vara en senior ledare som är trygg i en föränderlig miljö. En viktig egenskap är förmågan att balansera operativt utvecklingsarbete med långsiktigt strategiskt hållbara planer samt även kunna balansera behov av flexibelt förändringsarbete med pragmatisk struktur, metodik och best practice.

 

 

Ansök idag – vi gör urval löpande!

Frågor om tjänsten besvaras av Hilda Sjöstrand. Sista dag för att visa intresse är 2023 -05-10

 

 

Välkommen till oss!

Location:

Solna, Sverige

Contact:

Hilda Sjöstrand

hilda.sjostrand@navigio.se