Fabrikksjef

Moelven er en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggprodukter og leverer produkter og løsninger til industri- og handelskunder samt til bygg- og entreprenørkunder i prosjektmarkedet.​ 

 

De fleste produksjonsenhetene er bedrifter og arbeidsplasser med sterk lokal forankring i distrikter og mindre samfunn i Sørøst-Norge og den vestlige delen av Midt-Sverige. Produksjonen i Norge og Sverige er omtrent like stor, men de svenske enhetene eksporterer en større andel av produksjonen enn de norske. Kontorene for salg, service og montering ligger på større steder rundt om i Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland, Nederland og Polen.​​ 

 

Tre og andre naturmaterialer er viktige bestanddeler i Moelvens produksjon, og er dominerende i store deler av sortimentet. Naturlige materialer er miljøvennlige byggematerialer og byggeløsninger når det gjelder hus, moduler, broer og interiørprodukter. Moelven tilbyr et bredt sortiment av byggprodukter og byggsystemer med tilhørende tjenester. 

 

Vårt produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen. Råvarene er bærekraftig gran og furu, som vi både selger videre for bearbeiding i annen industri samt bruker i egne produkter. Vi produserer alt av trevarer til hus, trelast til industri, limtre, byggmoduler, fleksible kontorløsninger, flis og bioenergi. 

 

Vil du være med på et norsk industrieventyr? 

Norges største og mest innovative pelletsfabrikk søker fabrikksjef 

 

Moelven ferdigstilte i 2019 ny pelletsfabrikk og bioenergianlegg på Sokna utenfor Hønefoss som en integrert del av Moelven Soknabruket. Satsningen tar i bruk banebrytende løsninger, der energi og flisprodukter fra Moelvens sagbruk i Sokna og regionen blir brukt i produksjonen. Dette er den første pelletsfabrikken i Norge som er energimessig fullintegrert i et sagbruk, med et bioenergianlegg som forsyner både sagbruket og pelletsfabrikken med energi.  

 

Fabrikken var produksjonklar rundt årskiftet 2019/2020 og har et produksjonsvolum på omtrent 80.000 tonn trepellets i året. Den har omtrent doblet pelletsproduksjonen i Norge og bidratt til rundt åtte nye arbeidsplasser på Sokna.  

 

Nåværende Fabrikksjef går over til nye utfordringer. Hans etterfølger skal være overordnet ansvarlig for produksjon og drift av fabrikken, inkludert rekruttering og personalansvar, lokal koordinering og samarbeid med Moelven Soknabruket AS, i tillegg til ansvar for oppgaver knyttet til lagring og utskiping fra havneterminal. 

 

Eksempel på arbeidsoppgaver:  

  • Daglig ledelse av pelletsfabrikken, herunder personalledelse 
  • Sikre oppnåelse av de HMS-, kvalitets- og produktivitetsmål som er satt for fabrikken 
  • Operativ drift inkludert løpende produksjons- og logistikkplanlegging  
  • Drive et aktivt og moderne kontinuerlig forbedringsarbeid etter LEAN-prinsipper 
  • Videreutvikle rutiner og systemer for forebyggende vedlikehold 
  • Kontinuerlig jobbe strukturert for å forbedre sentrale KPI’er for fabrikken 
  • Løpende kostnadsoppfølging med månedlig driftsrapportering i samarbeid med økonomiansvarlig 
  • Oppfølging av leverandører og partnere  
  • Delta i arbeid rundt strategi og videreutvikling i samarbeid med direktør og styre 

 

Den rette kandidaten har teknisk utdanning på universitets- eller høyskolenivå (relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning) og erfaring fra prosessindustri eller annen industri. Han/hun har i tillegg ledererfaring inkludert budsjett- og resultatansvar samt kunnskap innen ett eller flere av følgende områder; automasjon, Lean, HMS eller moderne produksjons- og driftsteknikk.  

   

Vi søker en operativ lagspiller som har lett for å kommunisere, er drivende og tar initiativ. Du er vant til å arbeide selvstendig og er tydelig i din ledelse. Du motiveres av å drive industriproduksjon i verdensklasse og kontinuerlig forbedring er en del av ditt naturlige tankesett. Din evne til å skape engasjement og fleksibilitet i en tett og flat organisasjon blir viktig, ikke minst samarbeid med kollegaer i søsterbedrifter.  

 

Moelvens aktive medarbeiderskap bygger på forventninger om å ta eget ansvar, utvikle virksomheten, seg selv og andre samt bidra med engasjement. I vårt aktive lederskap skal vi ha ledere som fokuserer på resultat, kommuniserer og handler troverdig og skaper forutsetninger for utvikling. Vi ser etter en person som gjennom sitt medarbeider- og lederskap bidrar til at våre medarbeidere oppnår gode resultater. 

 

Moelven tilbyr en utfordrende stilling med mulighet til å være med å etablere og utvikle en helt ny historisk satsning i et tradisjonsrikt og ledende skandinavisk industrikonsern. Med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter vil du være en del av et selskap hvor bærekraft er en av de viktigste verdiene.Stillingen rapporterer til direktør i Moelven Pellets AS som er lokalisert på hovedkontoret i Moelv. 
 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani +47 907 69 894 eller e-post nicholay.tehrani@navigio.no   Vi ser frem til å motta din søknad, snarest og innen 30. juni. 

 

 

Summary:

Norges største og mest innovative pelletsfabrikk søker fabrikksjef.

Contact:

Omid Hoshmand

+4745275554

omid.hoshmand@navigio.no