Group Strategy Manager – ICA Gruppen

 

ICA Gruppen söker nu en Group Strategy Manager som ska arbeta med koncernens strategi och större strategiska projekt. Rollen tillhör Gruppens strategi- och affärsutvecklingsfunktion och ansvaret omfattar alltifrån att driva utvecklingsprojekt inom strategiskt viktiga områden inom nuvarande verksamhet till utvärdering av möjligheter för nya affärer till genomförande av förvärv, avyttringar, partnerskap/allianser eller egna satsningar. Utöver detta ingår även att bidra till löpande omvärldsbevakning och strategiutveckling som är funktionens kärnuppdrag. Arbetet innebär breda kontaktytor inom ICA Gruppen utöver det egna teamet. Tidvis kommer du att arbeta nära VD och övrig koncernledning samt med flera kollegor från dotterbolagen och koncernfunktioner i projektform.

 

Generella ansvarsområden

 • Skapa och leda de mest prioriterade strategiska initiativen med målet att tillföra värde för hela ICA Gruppen eller specifika dotterbolag inom koncernen, från strategi till implementering
 • Leda prioriterade projekt i ”tidiga faser” som vanligtvis inkluderar komplexa problemlösningar, business cases, utveckling av möjliga lösningar och scenarier samt alternativa beslut för styrgrupper. Alla projekt är fokuserade på att göra det möjligt att leverera strategin
 • Bidra till långsiktig strategi och prioritering av strategiska initiativ, arbeta nära verksamheten och vara uppmärksam på affärsbehov

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • I samarbete med verksamheten identifiera och definiera affärsmöjligheter. Förverkliga affärsvärdet genom att utforma initiativ och projekt
 • Initiera, planera och leverera projekt med starkt resultatfokus inom fastställd tidplan
 • Bryta ned strategiska prioriteringar för att definiera t ex mål & förväntningar, relevant analys, informationskrav samt intressenter
 • Utföra kvalitativa och kvantitativa analyser, intervjuer med intressenter, workshops, extern benchmarking, bygga business cases etc.
 • Leda dig själv och andra inom ramen för projektet/arbetsströmmen
 • Presentera resultat och rekommendationer till intressenter
 • Bygga nätverk inom ICA-Gruppen för att bli en betrodd partner och rådgivare i organisationen


Din profil

Utbildning:

 • Akademisk examen motsvarande civilekonom/civilingenjör

Erfarenhet & kompetens:

 • 4-6 års erfarenhet av relevanta roller inom strategi/konsultfunktioner
 • Erfarenhet från att framgångsrikt ha hanterat projekt med en mix av intressenter
 • Erfarenhet av att affärsnära ha arbetat med business case
 • Erfarenhet av digital/teknikverksamhet och/eller från retail eller konsumentvaror är meriterande
 • Avancerad expertis från Microsoft Office
 • Flytande svenska och engelska i skrift och tal

Personliga egenskaper

 • Självgående person med starkt driv, hög ambitionsnivå och initiativförmåga – en genuin vilja att få och ta eget ansvar och utvecklas i rollen och inom ICA Gruppen
 • Mycket god analytisk och problemlösningsförmåga med djupa kunskaper i finansiellt driven analys och god förståelse för resultat- och balansräkning
 • Samarbetsorienterad och prestigelös med värderingar som matchar ICAs kultur
 • Förmåga att bygga stort förtroende från andra genom ett professionellt agerande
 • Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift – duktig på att strukturera och lösa komplexa problemställningar och kommunicera dem på ett sätt som andra förstår.


Anställningsform:
Tillsvidareanställning

 

Tillträde: Snarast möjligt, enligt överenskommelse med rekryterande chef

 

Sista dag för ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar ICA Gruppen med Navigio. Vid frågor är du välkommen att kontakta Marina Vernholmen på marina.vernholmen@navigio.se. Vi kommer svara, återkoppla och genomföra urval när vi är tillbaka från semestern vecka 32. Sista ansökningsdag är 18/8.

 

Location:

Stockholm

Contact:

Marina Vernholmen

marina.vernholmen@navigio.se