HR direktør

Vil du være med på en spennende reise i en nyetablert plattform under NG Group? Vi søker HR direktør til Urban Reuse – en svært spennende mulighet for deg som vil være med på å bygge opp og utvikle et selskap i vekst. Rett kandidat vil spille en avgjørende rolle i å forme og utvikle organisasjonens kultur, og være overordnet ansvarlig for HR i samtlige enheter på tvers av plattformen. 

 

Dette er en viktig og etterspurt rolle hvor du vil være med å påvirke i et område preget av stort fokus på bærekraft og sirkulære tjenester. Som HR direktør vil du ha en viktig nøkkelrolle i Urban Reuse sitt ledelsesteam, og være ansvarlig for å implementere og sette HR relatert strategi ut til handling. Du vil jobbe i tett samarbeid med lederne for de ulike enhetene, samt øvrig personell med HR-ansvar i enhetene. HR direktør i Urban Reuse blir medlem av et nettverk på tvers av NG Group, sammen med HR ledere fra de andre plattformene ledet av Group People & Culture.  

 

For å styrke organisasjonen ser vi nå etter en engasjert person med bred HR erfaring og kommersiell teft, som vil være en sentral drivkraft i utviklingen av Urban Reuse. 

 

Rollen rapporterer direkte til CEO (konsernsjef) i Urban Reuse og faglig til SVP Group People & Culture i NG Group.  

 

Ansvarsområder 

 • Ende til ende ansvar for alle HR-tjenester i Plattform Urban Reuse som for eksempel: HR administrativ støtte, HR rådgivning til lederne, lønn, kulturbygging, rekruttering av leder- og nøkkelroller, utvikling av organisasjon og personell, onboarding, offboarding, employer branding etc. 
 • Utvikle og implementere HR-strategier som støtter organisasjonens overordnede mål og verdier 
 • Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen, samt støtte strategiske planleggingsprosesser og organisasjonsutvikling 
 • Overordnet ansvar for ca. 800 personer, samt lederstøtte inkludert å veilede daglige ledere i underselskaper ved personalrelaterte saker 
 • Identifisere opplæringsbehov og fasilitere utviklingsprogrammer for ansatte 
 • HMS – overordnet ansvar 
 • Ansvar for å implementere besluttede gruppeinititiver (NG Group) innen HR og kultur området

 

Kvalifikasjoner 

 • Minst 5 års erfaring i tilsvarende rolle med erfaring innen HR på både operativt og strategisk nivå 
 • Solid forståelse av HR-praksis, arbeidsmiljø og relevante lover og regler. 
 • Erfaring med å selvgående jobbe med HR-feltet i en kompleks organisasjon 
 • Gjerne erfaring med å jobbe på tvers av tjenesteområder i en mindre organisasjon uten stor HR-funksjon/HR-støtte 
 • Høyere relevant utdanning 

 

Personlige egenskaper 

 • Evner å løfte blikket og tenke strategisk, og omdanne visjon til handling 
 • Utadvendt og sosial med evne til å bygge sterke relasjoner på tvers av organisasjonen, være en utpreget lagspiller 
 • Utmerkede kommunikasjonsferdigheter. Påvirker andre gjennom faglig tyngde og kommunikasjon 
 • En gjennomfører. Motiveres av mye ansvar og av å skape resultater gjennom handling

 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med rådgiver i Navigio, Kristina Sundnes på tlf. 938 23 175. 

 

Vi ser frem til å motta din søknad snarest og senest innen 4. desember. 

 

Om selskapet 

NG Group er Norges ledende leverandør av sirkulære miljøtjenester, og en nøkkelspiller også ellers i Skandinavia. Selskapet omsetter for i overkant av 8 Mrd NOK og er eid av Summa Equity, et ledende norsk fond for bærekraftige investeringer. Vi har ambisjoner om å være ledende på bærekraft og visjonen vår er «Pioneering Circularity». NG Group har et bredt servicetilbud, og organisasjonen er inndelt i 6 ulike plattformer som står for ulike deler av den sirkulære verdikjeden. Tjenestespekteret spenner seg bredt fra generell innsamling og videreforedling av avfall, til spesialisert resirkulering av medisinsk avfall og tjenester som sikrer ombruk og levetidsforlengelse av bygninger og infrastruktur. 

Plattformen «Urban Reuse», er den ledende partneren for bærekraftig ombruk av bygg og infrastruktur i Norge. Under Urban Reuse ligger i dag ca. 800 ansatte fordelt på 10 selskaper. Urban Reuse er landets ledende leverandør av ulike tjenester for fornyelse og levetidsforlengelse av bygg, rive- og saneringstjenester, en rekke tjenester for sortering, minimering og gjenvinning av materialer. 

Summary:

Vi søker HR direktør til Urban Reuse - en svært spennende mulighet for deg som vil være med på å bygge opp og utvikle et selskap i vekst.

Location:

Oslo

Contact:

Kristina Sundnes

+47 938 23 175

kristina.sundnes@navigio.no