LEDER MARKED OG UTVIKLING

Leder Marked og Utvikling har en sentral rolle i arbeidet med å befeste selskapets posisjon i markedet. Vedkommende er en nøkkelressurs når det gjelder strategi og utvikling av selskapets retning og mål. Stillingen innebærer tett samarbeid med direktør og resten av ledergruppen. Rollen har ansvaret for å ivareta selskapets interesse i anbud- og markedsarbeidet, optimalisere og videreutvikle interne ressurser og løfte Frisk Utviklings markedsmessige profesjonalisering.

 

Den rette kandidaten må lykkes med:  

  • Gjennom en klar forståelse av selskapets mål og strategi, sikre at Frisk Utvikling er godt posisjonert til å vinne anbud
  • Ha oversikt og forståelse av markedstrender, politiske føringer og annet som har innvirkning på fremtidige anbud
  • Jobbe strategisk og langsiktig med anbudsprosessene
  • Sikre riktig kompetanse for å møte fremtidige tiltaksbehov hos vår kunde
  • Sikre faglig konseptutvikling
  • Bygge et prestasjonsbasert team som drives mot suksess i anbud, inkludert å attrahere, rekruttere og utvikle de rette ansatte

 

Stillingen skal lede og inspirere et team på ti personer fordelt på to team, og rapporterer til Direktør for Frisk Utvikling. Vi ser etter deg som har: 

  • Bachelor- eller Masterutdanning innen pedagogikk, karriereveiledning, arbeid/velferd eller merkantile fag
  • Flere års erfaring fra NAV eller fra tjenesteleveranser til NAV, aller helst innen arbeidsinkludering
  • Erfaring fra ledelse av tilbuds- og kontraktsarbeid er ønskelig
  • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Den rette kandidaten er systematisk og strukturert med sterke lederegenskaper og ambisjon om å skape en god arbeidsplass som bidrar med konkrete resultater til våre deltakere og kunder.

 

Vi ser frem til å motta din søknad senest innen 12. september.

Ved spørsmål, ta kontakt med vår rådgiver Nicholay på telefon 907 69?894.

Summary:

Frisk Utvikling er en profesjonell og markedsorientert leverandør av arbeidsformidlingstiltak til NAV. Vi har et stort fagmiljø innen arbeidsinkludering, med tilgang til helsefaglig spisskompetanse. Sammen med NAV, deltakere og arbeidsgivere utvikler vi fremtidige løsninger for økt arbeidsinkludering. Vi er en kunnskapsbedrift som er opptatt av kontinuerlig utvikling og positiv endringsvilje. Selskapet har et særdeles godt arbeidsmiljø, med topp engasjerte mennesker som opplever stor arbeidsglede og autonomi.

Location:

Oslo

Contact:

Nicholay Tehrani

+47 907 69 894

nicholay.tehrani@navigio.no