Marknads- och kommunikationschef

Roslagens Sparbank, en av Sveriges 59 lokala sparbanker, verkar i och för Roslagen. Vår vision är ”Ett attraktivt och öppet Roslagen i tillväxt” och tillsammans med våra fyra stiftelser eftersträvar vi ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för våra kunder och samhället i stort. Vi är en fristående sparbank utan aktieägare där alla beslut fattas i Roslagen. Det faktum att vi inte har några aktieägare gör att vi istället kan dela ut en del av vår vinst till våra fyra stiftelser, som använder pengarna till det vi brukar kalla ”samhällsnytta”.  Sedan stiftelserna bildades har banken avsatt ca 130 Mkr till samhällsnytta – det är något vi är stolta över och en viktig faktor till att vi som arbetar i Roslagens Sparbank har valt att jobba här!

Vi har en affärsvolym på ca 30 mdkr, ca 100 anställda och våra 46 000 privat- och företagskunder kan möta oss på något av våra 4 kontor*, i vår egna telefonbank eller via mobil- eller internetbanken.  Tack vare vårt samarbete med Swedbank kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av finansiella produkter och tjänster.

* Norrtälje (huvudkontor), Rimbo, Hallstavik och Älmsta

 

Vill du göra skillnad för Roslagen tillsammans med oss – välkommen med Din ansökan!

 

Roslagens Sparbank genomför för närvarande en organisationsförändring som bl.a. innebär att Marknads- och kommunikationsenheten har separerats från att tidigare ingå under enheten Affärsstöd. Enheten har lyfts till att bli en egen enhet direkt under VD i syfte att på ett tydligare sätt utveckla en mer modern marknads- och kommunikationsenhet.

Idag finns ett behov av att utveckla enheten och enhetens arbete till att arbeta mer proaktivt, datadrivet och effektivt. Den nya Marknads- och kommunikationschefen förväntas utveckla och kommer ha möjlighet att utforma enheten såväl operativt som strategiskt.

I rollen som Marknads och kommunikationschef ansvarar du för all intern- och extern kommunikation samt att leda marknads- och kommunikationsenheten. Tjänsten innebär att leda sitt team och omsätta den övergripande marknads- och kommunikationsstrategin till konkreta aktiviteter genom att:

 • Ta fram och driva utvecklingen av marknads- och kommunikationsstrategin, säkerställa effektiv marknadsföring och kommunikation med syfte att positionera bankens varumärke och säkerställa långsiktiga strategiska målsättningar.
 • Ansvara för kundresan, följa upp KPI:er, generera leads och optimera försäljning i nära samarbete med affärsverksamheten
 • Identifiera behov och genomförande av marknads- och kundundersökningar
 • Ansvara för den interna kommunikationen och utvecklingen av intranätet samt externa kommunikationskanaler såsom hemsida, sociala medier, digital skyltning
 • Ansvara för samhällsfrågor genom kommunikation och aktivt bygga ett nätverk lokalt inom Roslagen
 • Vara delaktig i olika forum, t.ex. Bankledningen, Marknadsrådet samt föredragande i styrelsens affärs- och marknadsutskott
 • Leda, motivera och utveckla teamet genom att säkerställa rätt kompetens samt stötta och coacha teamet
 • Skapa förtroende till och samarbeta med nyckelpersoner i organisationen

Du kommer att rapportera till VD och ingå i Bankledningen.

Att inneha en chefsroll i en sparbank innebär även att du, utöver ditt ansvarsområde, kommer få möjlighet att vara med och utveckla hela bankens verksamhet. Rollen ger även stora möjligheter till ett flexibelt arbetssätt, t.ex. kommer det vara möjligt att arbeta på distans.

 

 • Du har en akademisk examen inom ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller motsvarande.
 • Du har flera års erfarenhet av strategiskt och operativt marknads- och kommunikationsarbete.
 • Du har erfarenhet av att bygga varumärke.
 • Du har erfarenhet från att utveckla en digital datadriven marknad- och kommunikationsorganisation t.ex. marketing automation, leads generering, optimering, konvertering etc.
 • Du har ledarerfarenhet/teamansvar.
 • Du är prestigelös – detta är en förutsättning för att kunna arbeta i en förhållandevis liten organisation.
 • Som medarbetare värdesätter vi att…
  • …du har en god förmåga att aktivt söka information,
  • du är lyhörd och empatisk,
  • du har en stark initiativkraft,
  • du är flexibel.
 • Som chef och ledare värdesätter vi att…
  • …du har en god förmåga att leda och ge direktiv (inkl. att sätta mål),
  • du har en god förmåga att genomföra förändringar,
  • du har en god förmåga att coacha och utveckla andra.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och avser heltid.

 

I den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. För frågor, kontakta Carl Öhman-Tunklint via e-post carl.ohman.tunklint@navigio.se. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26:e mars 2021.

 

Du ansöker via länken nedan