VD till Sigill Kvalitetssystem

De gröna näringarna, och svensk livsmedelproduktion som en del av dem, befinner sig i ett mycket spännande skede när svenska konsumenter i allt större utsträckning efterfrågar svenska livsmedel och hållbarhetsfrågorna är högst upp på agendan. I detta landskap har Sigill kvalitetssystem en nyckelroll för att hjälpa primärproducenter och livsmedelsförädlare att öka såväl produktion som lönsamhet på ett hållbart sätt. Sigill Kvalitetssystem ska fortsätta att utveckla sin ledande position med certifieringar anpassade efter nordiska förhållanden och har en expansiv agenda med planer att fördubbla bolagets omsättning på några års sikt. Som VD för Sigill kvalitetssystem befinner man sig i epicentrum av ekosystemet med unika möjligheter att bidra till fortsatt positiv utveckling för svensk livsmedelsproduktion; med affärsmannaskap och kundnytta i fokus och Sveriges största småföretagarorganisation som solid och framåtlutad ägare och uppdragsgivare.

 

Sigill Kvalitetssystem AB utvecklar, förvaltar och säljer licenser till IP-standarderna – de ledande svenska oberoende standarderna för certifiering av livsmedel och blommor. IP-standarderna ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktionen av livsmedel och prydnadsväxter och bidra till affärsnytta för producenten. Standarderna omfattar också hantering och förädling av livsmedel och är kopplad till miljömärket Svenskt Sigill. Idag är nästan 4000 företag certifierade enligt någon av standardernas moduler.
Sigill är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

 

Sigill Kvalitetssystem söker nu en VD med uppdraget att fortsätta utveckla verksamheten.
Ambitionen är att fördubbla omsättningen till 2026 framförallt genom att bredda kundbasen på den svenska marknaden, men också genom att expandera verksamheten i Finland och Norge.

 

Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete där du har en nyckelroll i en spännande organisation där du bidrar till att stärka det gröna näringslivets roll i det hållbara samhället.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leverera i linje med uppdraget och den strategiska riktningen och driva lönsam tillväxt

 • Tillsammans med styrelsen och medarbetare fortsätta att utveckla bolagets strategi och affärsplan och bryta ner dessa till konkreta aktiviteter
 • Bidra till att driva tillväxten genom försäljningsarbete och genom att stärka kundrelationer samt att delta i strategiska dialoger med nyckelaktörer i ekosystemet

Befästa och framtidssäkra Sigills position på marknaden

 • Säkerställa att Sigills olika kvalitetssystem är kundvänliga och bidrar med affärsnytta för kunderna och samtidigt möter handelns förväntningar och ligger längst fram inom hållbarhetsområdet.
 • Säkra att Sigill följer med i utvecklingen vad gäller digitala arbetssätt och verktyg
 • Agera talesperson och vara ansiktet utåt för Sigill i media och andra sammanhang etc.

Leda och utveckla organisationen

 • Vidareutveckla det kundorienterade och proaktiva arbetssättet där medarbetare fortsätter att utvecklas och levererar enligt strategi och affärsplan
 • Motivera, coacha och stötta medarbetarna
 • Säkerställa en fortsatt hög kompetens bland medarbetarna

 

Som VD rapporterar du till styrelsen för Sigill Kvalitetssystem.

 

Din bakgrund

För rätt individ innebär Sigill en spännande möjlighet att förvalta och utveckla en redan väl fungerande verksamhet i en solid och sympatisk miljö, där Sveriges lantbrukares intressen och den folkrörelsedrivna medlemsorganisationen präglar värdegrund och verksamhet.

 • Högskoleutbildning med relevant inriktning.
 • Dokumenterat god erfarenhet från tidigare ledarroller.
 • Stor erfarenhet av arbete med marknad, försäljning och kommunikation
 • Erfarenhet av och förståelse och intresse för primärproduktion/livsmedelsförädling/de gröna näringarna
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av certifieringsverksamhet
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av att driva digitalisering
 • Det är även meriterande om du har erfarenhet av intresse- och medlemsdrivna organisationer.

Vi söker dig som

 • Har god ledarskapsförmåga och kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare
 • Har ett tydligt kommersiellt driv och ett affärsmannaskap
 • Har lätt för att skapa relationer och etablera nätverk
 • Är öppen, lyhörd och kommunikativ
 • Är engagerad och har god samarbetsförmåga
 • Har förmåga till helhetsperspektiv och strategiskt tänkande

För rätt individ innebär Sigill en spännande möjlighet att förvalta och utveckla en redan väl fungerande verksamhet i en solid och sympatisk miljö, där Sveriges lantbrukares intressen och den folkrörelsedrivna medlemsorganisationen präglar värdegrund och verksamhet.

 

Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Navigio. Vi ser framemot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 27 augusti 2021. Välkommen med din ansökan på www.navigio.eu eller till Marina på marina.vernholmen@navigio.se