REBUS Handelseiendom har høye ambisjoner og søker Etableringsdirektør. Vedkommende vil, sammen med eksisterende team, få en nøkkelrolle i å sørge for at REMA 1000 har de beste dagligvarebutikkene i regionen. Selskapet har lange tradisjoner innen handelseiendom og har totalansvaret for etablering av REMA 1000-butikker i Norge.  

Etableringsdirektør

REBUS Handelseiendom har høye ambisjoner og søker Etableringsdirektør. Vedkommende vil, sammen med eksisterende team, få en nøkkelrolle i å sørge for at REMA 1000 har de beste dagligvarebutikkene i regionen. Selskapet har lange tradisjoner innen handelseiendom og har totalansvaret for etablering av REMA 1000-butikker i Norge. 

 

REBUS sin ambisjon er å bli det ledende eiendomsmiljøet på handelseiendom i Norge, med hovedfokus på eiendom egnet til etablering av førsteklasses dagligvarebutikker. Selskapet er aktivt innen utvikling, investering og forvaltning, og mandatet inkluderer enkeltstående handelsbeliggenheter, nærsentre, samt utvikling av forskjellige typer kombinasjonsprosjekter, herunder bolig/næring.

REBUS skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger, samt en pådriver for endring og fornying av bransjen. Miljø, bærekraft, innovasjon, god prosjektgjennomføring og effektiv forvaltning er prioriterte satsninger i selskapet.

REBUS sin strategi i tiden fremover er å ha sterk vekst gjennom akkvisisjon og utvikling av spennende og bærekraftige prosjekter, alene og sammen med gode samarbeidspartnere, samt å forvalte og utvikle eksisterende eiendommer.

REBUS har en meget solid økonomi og er et datterselskap av Reitan Eiendom AS. Av REBUS sine grunnverdier vil vi fremheve at selskapet driver bærekraftig og har en høy forretningsmoral.REBUS ser verdien av ansatte og legger derfor til rette for at alle ansatte har mulighet for individuell utvikling og vekst.

 

Bli kjent med oss på www.reitaneiendom.no  

 

Den rette kandidaten har flere års erfaring i eiendomsbransjen, med god eksponering inn mot bransjen og de sentrale aktørene. Stillingen svarer til Administrerende direktør i REBUS Stor-Oslo AS. Selskapet er samlokalisert med søsterselskapet RELOG i nye kontorlokaler på Vika i Oslo. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver: 

 • Aktivt søke muligheter i eiendomsmarkedet  
 • Etableringsanalyser ved nye butikker eller flyttinger  
 • Bistå ved forhandling av leiekontrakter  
 • Kjøp av eiendom, enten i egenregi eller sammen med partner  
 • Utarbeidelse av kalkyler ved kjøp av eiendom  
 • Bistand med salg av eiendommer  
 • Veksttiltak knyttet til eiendom som kan øke butikkenes omsetning  
 • Styreverv i selskaper som skal utvikle eiendommer med dagligvarebutikk  
 • Utvikle eiendommer underlagt selskapet  


Ønsket bakgrunn og kompetanse: 

 • MSc-grad innen ingeniørfag, økonomi/finans eller jus. Sterk realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Flere års transaksjonserfaring fra eiendomsbransjen
 • Etablert kontaktnettverk og god eksponering i eiendomsbransjen  
 • Interesse for eiendoms- og dagligvarebransjen  
 • Kvinner oppfordres til å søke  

Personlige egenskaper: 

 • Selvstendig, løsningsorientert og nytenkende  
 • Kommersiell teft  
 • Positiv og offensiv  
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper  
 • Solid gjennomføringsevne  
 • Strukturert, nøyaktig og lojal til tidsfrister  
 • Høy integritet og god etisk standard  
 • stor arbeidskapasitet  
 • Sterk geografisk kunnskap på sentrale Østlandet
   

Rebus Stor-Ost tilbyr: 

 • Konkurransedyktige betingelser  
 • Hyggelig arbeidsmiljø og dyktige, entusiastiske og faglig sterke medarbeidere  
 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, både faglig og personlig  
 • Flotte moderne kontorer på Vika i Oslo rett ved Nationaltheatret stasjon  

 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med vår rådgiver i Navigio;

Nicholay Tehrani nicholay.tehrani@navigio.no, +47 907 69 894. 

 

Vi ser frem til å motta din CV og søknad innen 21. april. 

 

Location:

Oslo

Contact:

Nicholay Tehrani

+47 907 69 894

nicholay.tehrani@navigio.no