HELP – Regnskapssjef

Behovet for rettshjelp i Skandinavia forventes å øke, og HELP er sterkt etablert med en attraktiv posisjon i markedet. ARAG, eierne av HELP, har store vekstambisjoner på vegne av HELP for de neste årene, hvilket innebærer en spennende reise for selskapets ansatte.

 

Som regnskapssjef i HELP vil du få det overordnede ansvaret for regnskapsfunksjonen i selskapet. Du vil få ansvaret for all rapportering og være en pådriver når det kommer til utviklingen av prosesser, systemer og rutiner knyttet til regnskap.

 

Vi søker deg som har noen års erfaring fra tilsvarende rolle innen forsikring, og som ønsker å være med på å en spennende reise i et Great Place To Work-selskap.

Stillingen rapporterer til Finance Manager, og arbeidssted er Oslo.

 

Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Ansvarlig for regnskapsfunksjonen i Norge, Sverige, Danmark og Finland, inkludert oppfølging og koordinering av eksternt regnskapsbyrå
 • Ansvar for regnskapsavslutningsprosessen, sikre god flyt i alle ledd, utføre løpende avstemminger av balanseposter og sikre gode rutiner og dokumentasjon
 • Ansvar for periodiske rapporteringer som måneds-, kvartals-, og årsrapporter, samt rapportering til regulatoriske myndigheter og moderselskap i henhold til interne og eksterne krav
 • Utvikle og forbedre interne regnskapsrutiner, inkludert automatisering og standardisering av regnskapsrapportering, kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer, og bidra til videreutvikling av datavarehus
 • Bidra i nødvendig oppfølging av organisasjonen og leverandører, hvor målet er å sikre tilstrekkelig og god kostnadsstyring
 • Bidra inn mot Solvency II og risikostyring ved å sikre god avstemming mellom Solvency II data og regnskapsdata.
 • Sørge for effektiv og nøyaktig rapportering til eier og ledelse, og sikre at rapporteringen oppfyller interne krav og forventninger
 • Være ledende i kontinuerlig forbedring av HELPs regnskapsfunksjon, inkludert systemoppsett og videreutvikling av regnskapsfunksjoner og prosesser for å oppnå effektive regnskapsløsninger
 • Opprettholde god og tilstrekkelig dialog med ARAG i forbindelse med regnskapsavslutningen og håndtering av andre problemstillinger ved behov

 

 

Hvem er du?

 • Du har utdannelse på master-nivå innen økonomi, finans eller lignende
 • Du er strukturert og selvgående
 • Du har minimum fem års erfaring fra liknende rolle innen forsikring, enten internt i et selskap eller som konsulent/rådgiver

 

 

Hva tilbyr vi?

 • Sentral lokasjon i moderne lokaler på Majorstuen i Oslo.
 • I HELP Forsikring vil du få mulighet til å jobbe i et av Skandinavias ledende selskaper innenfor advokatforsikring sammen med engasjerte mennesker preget av entreprenørånd og vilje til videreutvikling.
 • Du blir en del av et skandinavisk miljø i HELP Forsikring og i tillegg få mulighet til læring og erfaringsutveksling gjennom ARAG, et stort og profesjonelt forsikringskonsern med virksomhet i 14 land.
 • Hos oss er det sterkt fokus på medarbeidertilfredshet, vi har et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø med høy grad av trivsel. Vi er stolte over å ha kommet nest øverst på pallen i kåringen av Norges Beste Arbeidsplass 2023.

 

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver i Navigio, Nicholay Tehrani på e-post nicholay.tehrani@navigio.no eller på tlf: +47 907 69 894.

Vi frem til å motta din søknad innen 15. august.

 

Om arbeidsgiveren

HELP er det eneste forsikringsselskapet i Skandinavia som spesialiserer seg på advokatforsikring: Ved hjelp av egne, spesialiserte advokater leverer HELP skreddersydde advokattjenester solgt som forsikring til sine kunder, slik at alle skal ha råd til å ivareta sine rettigheter. HELP har som mål å ha høyest kundetilfredshet i forsikringsbransjen, og legger både internt og eksternt stor vekt på verdiene: empatisk, offensiv og strukturert.

 

HELP er en moderne arbeidsplass med flere sterke fagmiljøer som drives av å gjøre en forskjell. Vi er ledende på å ta i bruk digitale løsninger som endrer arbeidshverdagen for våre ansatte, og brukeropplevelsen for kundene. Vi er i alt ca. 250 ansatte som holder til i nye lokaler sentralt plassert på Majorstua i Oslo. Vi har også kontorer i Stockholm og København og er et heleiet datterselskap av det tyske forsikringsselskapet ARAG.

Location:

Oslo

Contact:

Nicholay Tehrani

+47 907 69 894

nicholay.tehrani@navigio.no